Handelsbetingelser

Betaling

Skilte eXpressen ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Skilte eXpressen ApS krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering

Skilte eXpressen ApS sørger for levering med Danske Fragtmænd til modtager på den dato der er angivet i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Danske Fragtmænd overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Danske Fragtmænd, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Skilte eXpressen ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Danske Fragtmænd.

Reklamationsret

Skilte eXpressen ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Skilte eXpressen ApS indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Skilte eXpressen ApS Hagensvej 1-3 9530 Støvring

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Varer som er specialfremstillet (f.eks. jernvarer i specielmål eller vejnavneskilte) samt skaffevarer tages ikke retur.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid til betalingsmiddel, som betalingen kom fra.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages, derefter 14 dag til at sende det retur.  Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, bliver der lavet en konkret vurdering af , hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger.

 

 

1.               Generelt

 • Almindelige salgs- og leverings­betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.
 1. Tilbud  Skilte eXpressens tilbud er gældende i 30 dage, med mindre andet er aftalt.

3.               Priser

 • Skilte eXpressens priser fremgår af Skilte eXpressens tilbud. Prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
 • Alle priser opgives ekskl. moms, afgifter, emballage, fragt samt ekspeditionsgebyr.
 • Skilte eXpressen er berettiget til at ændre den aftalte pris, såfremt der sker ændringer i gældende råvarepriser, arbejdslønninger, skatte og afgifter o.l.
 • Ved ordre på DKK 750,- (ekskl. moms) eller herunder påregnes et fakturagebyr på DKK 75,-.
 • Emballage af enhver art, herunder paller eller i jernbure, sker for kundens regning og debiteres til dagspris.

4.               Betaling

 • Betaling skal foreligge, den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
 • Ved for sen betaling opkræves renter af forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned og rykkergebyr i henhold til den gældende danske lovgivning.
 • Såfremt køber ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, skal betalingen forfalde som havde leveringen fundet sted som aftalt.
 • Køber er ikke berettiget til at foretage modregning med eventuelle modkrav på Skilte eXpressen, som ikke skriftligt er anerkendt af Skilte eXpressen, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købssummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav.

5.               Levering

 • Alle leverancer er Ex Works/Ab fabrik (Skilte eXpressen – Støvring) med mindre andet er skriftligt aftalt.
 • Såfremt det solgte skal leveres, sker transporten for købers regning og risiko. Sker transporten for Skilte eXpressen regning, sker transporten stadig på købers risiko.
 • Levering 8 dage arbejdsdage. Leveringstider er fastsat af Skilte eXpressen efter bedste skøn på baggrund af omstændighederne ved aftalens indgåelse.
 • Ved konstateret forsinkelse skal køber henvende sig skriftligt til Skilte eXpressen.
 • Til øer hvor Danske Fragtmænd ikke leverer, gælder taksten kun til afskibningshavnen.

6.               Ejendomsforbehold og returnering

 • Det solgte forbliver Skilte eXpressens ejendom indtil den fulde betaling med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.
 • Ved manglende rettidig betaling eller misligholdelse af aftalens bestemmelser, er Skilte eXpressen berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter eller forlange restfordringen indfriet opgjort i henhold til kreditaftaleloven.
 • Kun efter skriftlig aftale tages varer retur, ubeskadiget og i original emballage. Evt. returfragt påhviler køber.
 • Skaffevarer eller special producerede produkter tages ikke retur.

7.               Mangler

 • Køber skal straks ved modtagelsen undersøge leverancen for eventuelle mangler.
 • Hvis mangler forefindes skal køber straks indenfor 24 timer fra modtagelsen henvende sig skriftligt til Skilte eXpressen. Undlader køber dette, fortaber køber retten til mangel krav.
 • Har køber ikke henvendt sig skriftligt, indenfor 1 år fra leveringstidspunktet, fortaber køber retten til alle mangel eller eventuelle garanti krav overfor Skilte eXpressen. Ligesom køber skal friholde Skilte eXpressen for ethvert krav, som købers kunder har opkrævet direkte hos Skilte eXpressen.
 • Køber bærer selv risikoen for at Skilte eXpressens leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.
 • Inden rimelig tid efter at Skilte eXpressen har afgivet meddelelse til kunden efter at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Skilte eXpressen fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

8.               Ansvar

 • Skilte eXpressen er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte på fastejendom, løsøre eller personskade, medens det solgte er i købers besiddelse.
 • Køber er forpligtiget til at holde Skilte eXpressen skadefri i den udstrækning, at Skilte eXpressen måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand.
 • I intet tilfælde er Skilte eXpressen ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

9.               Ansvarsfrihed (force majeure)

 • Ved enhver omstændighed som Skilte eXpressen ikke er herre over, såsom udbredte og lokale strejker og lockout (inkl. Hos underleverandører), uanset om disse er interne eller eksterne eller lovlige eller ulovlige, og uanset hvilken konflikttype e.l., brand, maskinskade, strømsvigt, computervirus, lovgivningsmæssige foranstaltninger, udeblivelse eller forsinkelse fra underleverandører, import- eller eksportrestriktioner, usædvanlige naturbegivenheder af enhver art m.m. som medfører forsinkelse af leverance, hvad enten disse omstændigheder foreligger i udlandet eller i Danmark, berettiger Skilte eXpressen til en udskydelse af leveringstiden og til efter Skilte eXpressens valg at annullere ordren, uden at Skilte eXpressen kan pålægges erstatningsansvar, medmindre det kan påvises med rimelighed at Skilte eXpressen burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

10.            Gældende ret og værneting

Alle tvistigheder, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal afgøres efter dansk ret og lovgivning.