Oplysningstavler - E

Oplysningstavler er rektangulære. De har, med visse undtagelser, blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst.


Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle.​

E11_4 - Ophængt pilafmærke

Ophængt pilafmærke: Anbringes umiddelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre I fra den vognbane.

E11_6 - Ophængt pilafmærke

Ophængt pilafmærke: Anbringes umidelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre i fra den vognbane.

E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning

Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning

Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning

Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

E17_1 - Fodgængerfelt

Fodgængerfelt Opstilles lige ved fodgængerfeltet.

E18 - Blind vej

Blind vej.

E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre

Ensrettet færdsel mod højre.

E37 - Krybespor

Krybespor: Krybespor. Kan man ikke køre mindst 50 km/t, skal man køre ud i krybesporet. Dette gælder for alle køretøjer. Man kører efter reglen for vognbaneskift.

E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel

Hastighedsangivelse for frakørsel: Angiver en anbefalet hastighed.

E42 - Motorvej

Motorvej: Angiver at du kører ind på en motorvej. Den generelle hastighed er 130 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.

E43 - Motortrafikvej

Motortrafikvej: Angiver at du kører ind på en motortrafikvej. Den generelle hastighed er 80 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.

E44 - Motorvej ophører

Motorvej ophører: Opstilles hvor mororvejen ophører - opstilles ikke ved frakørsels baner.

E45 - Motortrafikvej ophører

Motortrafikvej ophører.

E49 - Gågade

Gågade.

E50 - Ophør af gågade

Ophør af gågade.

E51 - Opholds- og legeområde

Opholds- og legeområde: Her har børn fortrinsret og man må kun parkere, hvis der er parkeringbåse.

E53 - Område med fartdæmpning

Område med fartdæmpning: Angiver en anbefalet hastighed.

E55 - Tættere bebygget område

Tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ind i tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 50 km/t.

E56 - Ophør af tættere bebygget område

Ophør af tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ud af tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 80 km/t.

​Kontakt os

Har du spørgmål omkring vores ydelser, så er du velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 96 36 96 36, eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular. ​

Så vender vi tilbage hurtigst muligt​

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad søger du?​

​Firmainformation

​Skilteexpressen ApS​

​CVR-nummer: 29390428​

​Kontakt os