Forbudstavler - C

Forbudstavler er cirkelformede. De har, med visse undtagelser, rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art.


Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.

Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle. Forbudstavlers betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides med undertavle. Forbud angivet med tavlerne C 11 og C 21 til C 43 indskrænkes tillige ved brug af følgende betegnelser på undertavle:

  1. »Gælder kun gennemkørsel«. Dette indebærer, at passage af vejen uden ærinde er ulovligt.
  2. »Ærindekørsel tilladt«. Ved ærindekørsel forstås kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse med aflevering, afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lignende samt parkering i denne forbindelse. Kørsel til og fra egen bolig og egen erhvervsvirksomhed anses også for ærindekørsel.
  3. »Varekørsel tilladt«. Ved varekørsel forstås kørsel med det formål at aflevere eller afhente varer (herunder materialer), som det vil være forbundet med urimeligt stort besvær at transportere uden brug af det aktuelle transportmiddel.
  4. »Arbejdskørsel tilladt«. Ved arbejdskørsel forstås ærindekørsel i forbindelse med udførelse af et erhverv.
  5. »Beboerkørsel tilladt«. Ved beboerkørsel forstås kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning.

C11_1 - Højresving forbudt

​Højresving forbudt: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.

C11_2 - Ventresving forbudt

​Ventresving forbudt: Forbyder også vending. Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.

C12 - Vending forbudt

​Vending forbudt: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.

C19 - Indkørsel forbudt

​Indkørsel forbudt: Tavlen forbyder indkørsel med et hvert køretøj.

C21 - Kørsel i begge retninger forbudt

​Kørsel i begge retninger forbudt: Det kan angives med en undertavle, at ærinde er tilladt.

C21 - Kørsel i begge retninger forbudt

​Kørsel i begge retninger forbudt: Det kan angives med en undertavle, at ærinde er tilladt.

C22_1 - Indkørsel forbudt

​C22_1 - Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab indkørsel forbudt.

C22_2 - Motorcykel forbudt

​Motorcykel og stor knallert indkørsel forbudt.

C23_1 - Lastbil forbudt

​Lastbil forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til, kun at gælde for køretøjer, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

C23_2 - Bus forbudt

​Bus forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til, kun at gælde for køretøjer, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

C23_3 - Kørsel med farligt gods forbudt

​Kørsel med farligt gods forbudt: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på en undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.

C24_1 - Traktor og motorredskab forbudt

​Traktor og motorredskab forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på en undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

C25_1 - Cykler og lille knallert forbudt

​Cykler og lille knallert forbudt

C41 - Vognbredde

​Vognbredde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusiv læs er større end den angivne.

C42 - Vognhøjde

​Vognhøjde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusiv læs er større end den angivne.

C43 - Vognlængde

​Vognlængde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusiv læs er længere end det angivne.

C51 - Overhaling forbudt

​Overhaling forbudt: Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykler og tohjulet lille knallert.

C52 - Overhaling med lastbil forbudt

​Overhaling med lastbil forbudt: Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Det kan angives på en undertavle, at det også er forbudt at overhale med andre køretøjsarter. Det forbyder ikke dig at overhale en lastbil.

C53 - Ophør af overhaling forbudt

​Ophør af overhaling forbudt

C54 - Ophør af overhaling med lastbil forbudt

​Ophør af overhaling med lastbil forbudt

C55 - Lokal hastigheds-begrænsning

​Lokal hastighedsbegrænsning: Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en vejstrækning, indtil den ophæves med ophørstavle.

C56 - Ophør af lokal hastigheds- begrænsning

​Ophør af lokal hastigheds begrænsning: Tavlen kan være forsynet med en undertavle med by symbolet for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område. Herefter vil hastigheden være 50 km/t.

C59 - Ophør af forbud

​Ophør af forbud: Angiver ophør af lokal hastigheds begrænsning og evt overhalingsforbud.

C61 - Standsning forbudt

​Standsning forbudt: Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på en undertavle.

C62 - Parkering forbudt

Parkering forbudt: Tavlen forbyder parkering på kørebanen, men forbyder ikke standsning. Forbuddets nærmere indhold kan angives på en undertavle.​

​Kontakt os

Har du spørgmål omkring vores ydelser, så er du velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 96 36 96 36, eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular. ​

Så vender vi tilbage hurtigst muligt​

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad søger du?​

​Firmainformation

​Skilteexpressen ApS​

​CVR-nummer: 29390428​

​Kontakt os