Advarselstavler - A​

Advarselstavler opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente.


Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal, A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker.

Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand fx på motorvej, angives afstanden på undertavle. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

A11 - Farligt vejkryds

​Den krydsende trafik har ubetinget vigepligt, tavlen opstilles hvis den krydsende trafik kan have svært ved at overholde sin vigepligt. Tavlen kan også opstilles på motorvej, hvor tilkørselsbanen har ubetinget vigepligt. vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A16 - Rundkørsel

​Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer en rundkørsel. Ved kørsel ind i en rundkørsel gælder reglen for ubetinget vigepligt, vær særlig opmærksom på vejens forløb.​

A17 - Fodgængerfelt

​Tavlen opstilles hvor fodgængerfelt krydser kørebanen, uden for lyskryds. Hastigheden skal nedsættes, så man tydeligt viser fodgængeren at man kan og vil standse. Ved fodgængerfelter er standsning forbudt 5 m. før. Overhaling er forbudt, medmindre, man kan bevare det fulde udsyn over hele fodgængerfeltet under hele overhalingen.

A18 - Modkørende færdsel

​Tavlen kan opstilles når en strækning med ensrettet færdsel ophøre, efter motorvej ophører. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A19 - Lyssignal

​Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer et lyskryds, fx før bakketop, vejsving, eller på strækninger, hvor der køres med relativ høj hastighed. Hastigheden skal ned, således at man kan standse ,hvis signalet skifter. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A20 - Risiko for kødannelse

​Tavlen opstilles på strækninger, hvor der ofte er kødannelser. Er man sidste bil i køen, tænder man advarselsblinket ( havariblink). Et lovkrav på motor og motortrafikvej.

A21 - Cyklist

​Tavlen opstilles, hvor en cykelsti ophører eller hvor cyklister krydser kørebanen. Vær særlig opmærksom på vejens udstyr.

A22 - Børn

​Tavlen advarer om børn på kørebanen. Tavlen opstilles oftest ved skoler og børnehaver. Hastigheden skal ned. Vær også særlig opmærksom på evt skolepatruljer.

A23 - Ryttere

Opstilles på strækninger med mange ryttere. Sæt hastigheden ned, hold god afstand, og brug aldrig hornsignal. Hvis hest og rytter befinder sig på en cykelsti, eller går i rabatten kan du fortsætte med uændret hastighed.​

A26 - Dyrevildt

Opstilles på strækninger, hvor der forekommer meget dyrevildt der krydser kørebanen. Sæt hastigheden ned. Hvis man påkører et dyr, ring til Falck, også selv om dyret løber videre.

A27 - Kreaturer

Opstilles på strækninger, hvor der forekommer mange bondegårds dyr, der kan også forekomme traktor og mejetærsker.

A31 - Glat vej

Kørebanen kan være glat, årsag skal være angiver på en undertavle, feks. isglat eller jordkørsel.

A33 - Løse sten

Opstilles på strækninger med mange løse sten. Ved møde med et andet køretøj sættes hastigheden ned til 40km/t.

A34 - Stenskred

Opstilles på strækninger, hvor der kan forekomme stenskred. Vær særlig opmærksom på sten på kørebanen.

A35 - Farlig rabat

Opstilles på strækninger med blød rabat eller høj kant. Pas på med at køre ud i rabatten du kan synke i.

A36 - Bump

Opstilles på strækninger med feks. fartdæmpende foranstaltninger, bump kan være farlige ved for høj hastighed.

A37 - Ujævn vej

Opstilles på strækninger med ujævn vej, nedsæt hastigheden.

A39 - Vejarbejde

Opstilles på strækninger med vejarbejde. Hastigheden skal ned og der skal vises særligt hensyn overfor de, der arbejder på vejen.

A41_1 - Højresving

Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til højre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A41_2 - Venstresving

Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til venstre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A42_1 - Flere sving, det første til højre

Tavlen advarer om flere farlige uoverskuelige vejsving, det første til højre.Vær særlig opmærksom på vejens forløb

A42_2 - Flere sving, det første til venstre

Tavlen angiver flere farlige, uoverskuelige vejsving, det første til venstre. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A43_1 - Indsnævret vej​

Tavlen advarer om, at kørebanen indsnævres i begge retninger, længere fremme. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side

Tavlen advarer om, at vognbanen i venstre side indsnævres. Kig på kørebanen, hvis linien er slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis linien er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A43_3 - Indsnævring af vej - højre side

Tavlen advarer om, at vognbanen i højre side indsnævres. Kig på kørebanen, er linien slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis linien er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A44 - Tunnel

Tavlen advarer om tunnel forude - hold ekstra god afstand til forankørende. Længden på tunnellen kan angives på undertavle. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A46_1 - Stejl nedkørsel

Tavlen angiver den maksimale hældning. Er vejen meget stejl, kan det anbefales, at køre ned i samme gear, som man ville køre op i. Vær særlig opmærksom på vejens.

A46_2 - Stejl stigning

Kør op i lavt gear. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme

Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er ubevogtet, dvs. uden bomme, klokke eller lys. Flyt foden til bremsen, og se i begge retninger, om der kommer et tog. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A73 - Jernbane-overkørsel med bomme

Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er bevogtet. Husk, det er ingen garanti for, at der ikke kan komme tog. Bommene og signalet kan svigte, flyt foden til bremsen, og se i begge retninger. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel

Tavlen angiver enkeltsporet jernbaneoverkørsel.

A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel

Tavlen angiver en fler-sporet jernbaneoverkørsel.

A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side

Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.

A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side

Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.


A91 - Oplukkelig bro.

​Broen er omgivet af vand og kan være særlig glat i vådt føre og ved frost temperaturer. Vær særlig opmærksom på vejens omgivelser.​

A92 - Havnekaj

Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.

A95 - Sidevind

Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.

A96 - Lavtgående fly

Vær særlig opmærksom på lavtgående fly. Flyene laver meget støj ved start og landing.

A99 - Anden fare

Farerens art angives på undertavle, fx. VAGT.​

​Kontakt os

Har du spørgmål omkring vores ydelser, så er du velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 96 36 96 36, eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular. ​

Så vender vi tilbage hurtigst muligt​

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad søger du?​

​Firmainformation

​Skilteexpressen ApS​

​CVR-nummer: 29390428​

​Kontakt os